FACILITIES INTRODUCTION

Facilities introduction

- พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร
- ระบบโซล่าเซลล์ (ระบบพลังงานแสงอาทิตย์)
- ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
- หลากหลายสายการผลิต
- มีห้องปฏิบัติการภายในโรงงาน
- ทีมนักวิจัยจากต่างประเทศ
- ระบบโลจิสต์ติกส์ และสตูดิโอทันสมัย

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : supreme.pharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889