IMMUNE, POISONING, TOXINS

Immune by Supreme Pharmatech

 

ระบบภูมิคุ้มกัน ,สารพิษ , สารพิษจากธรรมชาติ

ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำหน้าที่ป้องกันการบุรุกของเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย  ระบบภูมิคุ้มกันประกอบด้วยเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะพิเศษร่วมกันทำหน้าที่ปกป้องร่างกาย

ระบบน้ำเหลือง คือ ระบบภูมิคุ้มกันที่สำคัญของร่างกาย มีลักษณะเป็นท่อบาง ๆ ภายในท่อประกอบด้วยของเหลว ที่มีลักษณะใส หรือที่เรียกว่า น้ำเหลือง ไหลไปตามท่อเกาะเกี่ยวเป็นเครือข่ายไปทั่วร่างกาย  ภายในน้ำเหลืองประกอบด้วย เซลล์เนื้อเยื่อ เซลล์เม็ดเลือดขาว เป็นเซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่บรรจุอยู่ในไขกระดูก ซึ่งเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในต่อมน้ำเหลือง นอกจากนี้ระบบน้ำเหลืองยังประกอบไปด้วยอวัยวะน้ำเหลืองอื่น ๆ เช่น  ม้าม และต่อมไทมัส เซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ดักจับเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคชนิดอื่น ๆ รวมถึงเซลล์มะเร็งด้วย หากระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติ เช่น การขาดภูมิคุ้มกัน หรือภูมิคุ้มกันตอบสนองมากเกินไป รวมถึงโรคภูมิต้านทานผิดปกติ ด้วยเหตุนี้ ร่างกายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเชื้อโรคได้ง่าย 

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง :

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง  แบ่งออกเป็น ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่เกิด และภูมิคุ้มกันบกพร่องในภายหลัง ภูมิคุ้มกันบกพร่องลดลงอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ยาเสพติด การสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารพิษในอาหารและมลพิษจากสิ่งแวดล้อม  เชื้อไวรัส เอชไอวี (HIV) เป้นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำลายเซลล์เม็ดเล็ดขาวทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง

ระบบภูมิคุ้มกันทำงานมากเกินไป :

โรคภูมิแพ้ – ยีนบางชนิดมีส่วนกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้จดจำสารที่ไม่เป็นอันตราย แต่ระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานมากเกินไปกลับทำปฏิกิริยากับสารบางชนิด อาการแพ้จึงเป็นตัวอย่างการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่มากเกินไป 

โรคหอบหืด -  ผู้ป่วยหายใจลำบาก มีเสียงหายใจดังครืดคราด เวลาหายใจมีอาการเหนื่อยหอบ  

กลาก – เป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังอีกชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อสารก่อภูมิแพ้ทำปฏิกิริยากับผิวหนังทำให้เกิดผื่นคัน 

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ – อาการน้ำมูกไหล จาม จมูกอาการบวมจากสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งเกิดทั้งในที่ร่มหรือกลางแจ้ง

 

โรคภูมิแพ้ตัวเอง :

โรคภูมิแพ้ตัวเอง  คือ โรคที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ทำลายเนื้อเยื่อ และเซลล์ปกติของตนเอง ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง   แม้ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเกิดโรคได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเกิดจากการกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนส์ของบุคคล โรคภูมิแพ้ตัวเองที่พบบ่อย คือ 

โรคเบาหวาน ชนิดที่ 1  — เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเข้าทำลายตับอ่อนแหล่งผลิตอินซูลินคอยควบคุมปริมาณน้ำตาลให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะแก่ร่างกาย

โรคข้ออักเสบ  — โรคข้ออักเสบเป็นสาเหตุของอาการบวมผิดปกติของข้อต่อ

โรคลูปัส – คือ โรคภูมิแพ้ตัวเองอีกชนิดหนึ่ง เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เข้าไปทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะให้เกิดอาการผิดปกติ   โดยเฉพาะบริเวณกระดูกและข้อต่อ รวมถึงอวัยวะที่สำคัญ เช่น ไต ปอด และหัวใจ  

สื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูลอ้างอิง

ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

โรคติดเชื้อเฉียบพลัน (สถาบันโรคข้ออักเสบและกระดูกและกล้ามเนื้อและผิวหนังแห่งชาติ)

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (มูลนิธิภูมิคุ้มกันบกพร่อง)

อ้างอิง

  1. https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/disorders-of-the-immune-system

  2. https://www.niams.nih.gov/health-topics/autoinflammatory-diseases

  3. https://primaryimmune.org/about-primary-immunodeficiencies

  4. https://icd.who.int/browse10/2016/en

 

SUPREME PHARMATECH is one of the leading research and production companies, working in the field of integrative medicine.
Integrative medicine is practicing medicine in a way that selectively incorporates elements of complementary and alternative medicine into comprehensive treatment plans alongside conventional methods of diagnosis and treatment.

โครเมียม พิษจากโครเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
โครเมียม พิษจากโครเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
เราสามารถพบโครเมียมไตรวาเลนต์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ในอาหาร อากาศ น้ำและดิน โครเมียมเฮกซะวาเลนต์มีความ เป็นพิษ โดยจะก่อตัวเป็นโครเมตและไดโครเมตซึ่งจะเกิดในระบบนิเวศเกือบตลอดเวลาอันมีสาเหตุมาจากมลพิษ....
สารหนู พิษจากสารหนู บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
สารหนู พิษจากสารหนู บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
สารหนูเป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกระจายอยู่ทั่วไปในอากาศ ในน้ำและในดิน สารหนูที่อยู่ในรูปบบอนินทรีย์จะมีความเป็นพิษสูง ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของมนุษย์คือการใช้น้ำที่ปนเปื้อนสารหนูมาบริโภค ปรุงอาหารและทำการชลประทานเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นอาหาร ซึ่งจะกลายมาเป็นอาหารของมนุษย์ในท้ายที่สุด ....
แคดเมียม พิษจากแคดเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
แคดเมียม พิษจากแคดเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
กลไกในการออกฤทธิ์ของเคอร์คูมินเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับลิแกนด์ ซึ่งจะลดปริมาณของโลหะหนักและผลกระทบที่เป็นพิษต่อร่างกายได้....
SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : supreme.pharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889