คำสั่ง

สุพรีม ฟาร์มาเทค มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีนาโนไลโปโซมเพื่อใช้กับส่วนประกอบทางโภชนเภสัชจำนวนมาก ไลโปโซมมีลักษณะเป็นถุงทรงกลมอนุภาคเล็กมาก ซึ่งผลิตจากฟอสโฟลิพิดจากธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษ ไลโปโซมสามารถจัดการการละลายของโมเลกุลสารอินทรีย์ขนาดเล็กที่ถูกบรรจุไว้ภายใน (นั่นก็คือสารสำคัญ) ขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้คุณภาพของสารสำคัญลดลง  และยังช่วยลำเลียงสารสำคัญไปยังจุดที่ต้องการ ปัจจุบันนี้ไลโปโซมถือเป็นตัวนำส่งของระบบการลำเลียงสารอาหารไปยังเซลล์ที่สำคัญที่สุด เนื่องด้วยประสิทธิภาพของระยะเวลาคงอยู่ในการลำเลียงที่นานและการลำเลียงสารไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

อาหารที่รับประทานเข้าไปจำนวนมากจะมีอัตราการดูดซึมและมีชีวปริมาณออกฤทธิ์ที่ต่ำ เพราะสภาพความเป็นด่างที่ต่ำ ในกระเพาะอาหารมีผลอย่างมากต่อความคงทนของสารอาหารที่รับประทานเข้าไป รวมถึงเกลือน้ำดีและเอนไซม์ไลเปสต่างก็มีผลเช่นกัน

เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ช่องว่างระหว่างผลจากการทดลองในหลอดทดลองกับในสิ่งมีชีวิตในสารจากธรรมชาติ ระบบการลำเลียงด้วยไลโปโซมของเราถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเลี่ยงการส่งไปที่ระบบของกระเพาะอาหาร เพื่อลำเลียงสารอาหารไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อที่ต้องการ และเพื่อเรียกความมั่นใจในการต่อสู้กับเชื้อโรคและการขาดสารอาหารด้วยวิธีทางธรรมชาติระบบการลำเลียงด้วยไลโปโซมของเราช่วยให้ได้รับชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารอาหารสูงเกือบ 95% และทำให้การละลายและความคงทนของสารอาหารดีขึ้น

บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค จำกัด ได้นำเอาไลโปโซมมาใช้ในการลำเลียงสารอาหารโดยตรง มาใช้เป็นสูตรที่ดีต่อส่วนต่างๆ ที่ระบุด้านล่างนี้ 

 

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889