ผลิตภัณฑ์ของเรา

           สุพรีม ฟาร์มาเทคให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีผ่านไลโปโซมมาใช้กับส่วนผสมต่าง ๆ ของโภชนเภสัช ไลโปโซมคือถุงนาโนทรงกลมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยฟอสโฟลิปิดจำนวนมากที่มีแหล่งกำเนิดจากธรรมชาติและไม่เป็นพิษ ไลโปโซมสามารถจัดการกับความสามารถในการละลายของโมเลกุลอินทรีย์ขนาดเล็กที่ถูกห่อหุ้มอยู่ได้(เช่น สารออกฤทธิ์) อีกทั้งยังสามารถปกป้องสารออกฤทธิ์ที่ถูกฝังอยู่ภายในจากการย่อยสลายและนำส่งสารไปยังบริเวณที่กำหนดได้ด้วย ในปัจจุบัน ไลโปโซมนับเป็นตัวนำส่งที่มีความโดดเด่นที่สุดในการนำส่งสารอาหารไปยังเซลล์เนื่องจากความสามารถในการหมุนเวียนที่ยาวนานและความแม่นยำในการกำหนดเป้าหมายของมัน

            ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้รับประทานส่วนใหญ่จะมีอัตราการดูดซึมและชีวปริมาณออกฤทธิ์ที่ต่ำ เนื่องจากความคงตัวของสารอาหารที่ได้จากการรับประทานจะได้รับผลกระทบอย่างมากหากในกระเพาะอาหารมีค่าความเป็นกรดสูง หรือในกรณีที่มีเกลือน้ำดีและไลเปสอยู่

            ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ความแตกต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ได้ “ในหลอดทดลอง” และ “ในร่างกาย” ทำให้เกิดความไว้วางใจต่อส่วนผสมที่ได้จากธรรมชาติมากขึ้น ระบบนำส่งไลโปโซมผ่านการรับประทานของเราได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับระบบย่อยในกระเพาะอาหาร และจะนำส่งสารอาหารไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อเป้าหมาย พร้อมทั้งคืนความสามารถให้กับร่างกายในการต่อสู้กับภาวะขาดสารอาหารและเชื้อโรคต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  ระบบนำส่งไลโปโซมผ่านการรับประทานของเราสามารถเพิ่มชีวปริมาณออกฤทธิ์ของสารอาหารได้เกือบร้อยละ 95 และยังช่วยปรับปรุงความสามารถในการละลายและความคงตัวของสารอาหารได้ด้วย

            ในปัจจุบัน สุพรีม ฟาร์มาเทคกำลังอยู่ในขั้นตอนการนำระบบนำส่งไลโปโซมมาใช้กับสูตรอาหารเสริมต่าง ๆ จำนวนมาก ดังต่อไปนี้:

 

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : supreme.pharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889