เกี่ยวกับการผลิต

Introduction
Introduction
Overview
Overview

บริษัท สุพรีม ฟาร์มาเทค เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการผลิตในสาขาที่เกี่ยวกับการแพทย์ผสมผสาน

สุพรีม ฟาร์มาเทคเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน GMP  ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 10,000 ตารางเมตรและใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นบางส่วน กระบวนการผลิตและสภาพอากาศปิดเฉพาะพื้นที่ของเราได้รับการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาและผลิตตามมาตรฐาน GMP อย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน โดยจะทำการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอย่างละเอียดภายในห้องปฏิบัติการของเราเอง

 

– พื้นที่โดยรวม 10,000 ตารางเมตร

– จ่ายไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

– สภาพอากาศเฉพาะพื้นที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

– สายการผลิตที่หลากหลาย

– ห้องปฏิบัติการภายใน

– ทีมผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล

– การขนส่งภายในประเทศและต่างประเทศ

– ห้องถ่ายทำวีดิทัศน์ภายในสถานที่

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : supreme.pharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889