ระบบต่อมไร้ท่อ การเผาผลาญ โภชนาการ

Endocrine, metabolic by Supreme Pharmatech

 

ข้อมูล

Diseases of the endocrine system are common, including conditions such as diabetes mellitus, thyroid disease, and obesity. Endocrine disease is characterized by unregulated hormone release (a productive pituitary adenoma), inappropriate response to signaling (hypothyroidism), lack of a gland (diabetes mellitus type 1, diminished erythropoiesis in chronic renal failure), or structural enlargement in a critical site such as the thyroid (toxic multinodular goiter).

The endocrine system includes eight major glands that produce and release hormones that help control many important body functions, including:

 • growth and development
 • metabolism (digestion, elimination, breathing, blood circulation, maintaining body temperature)
 • sexual function
 • reproduction
 • mood

Some most common endocrine disorders and medical conditions are:

Glucose homeostasis disorders:

 • diabetes
 • hypoglycemia

Thyroid disorders:

 • hyperthyroidism / hypothyroidism
 • thyroiditis
 • thyroid hormone resistance

Calcium homeostasis disorders and metabolic bone disease:

 • parathyroid gland disorders
 • osteoporosis
 • rickets
 • osteomalacia

Pituitary gland disorders:

 • posterior pituitary
 • anterior pituitary

Sex hormone disorders:

 • disorders of sex development / disorders of puberty
 • menstrual function or fertility disorders (amenorrhea, polycystic ovary syndrome PCOS)

Medical conditions:

 • obesity

 

Publications and factsheets

Endocrine disorders [1]

Endocrine disorders: types, causes, symptoms, and treatments [2]

 

Sources

 1. www.endocrineweb.com
 2. www.webmd.com | diabetes — endocrine system disorders
 3. icd.who.int | 10/2016

 

บริษัท สุพรีมฟาร์มาเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่มีการวิจัยและผลิต ที่ทำงานในด้านการแพทย์บูรณาการ ด้านแพทย์ทางเลือก ที่รวมเอาองค์ประกอบของยาอาหารเสริม และ แผนการรักษาที่ควบคู่ ไปกับวิธีการวินิจฉัยและการรักษาแบบทั่วไป

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : supreme.pharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889