หัวใจและหลอดเลือด

Blood, cardio-vascular by Supreme Pharmatech

 

ข้อมูล

โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVDs) เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจรูมาติกส์ เป็นต้น ผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 4 ใน 5 คน เกิดจากหัวใจวายและหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด คือ ความดันโลหิตสูง มีปริมาณน้ำตาลและไขมันในเลือดสูง ภาวะหน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน [1]

 

การตรวจพบปัจจัยเหล่านี้สามารถทำได้ง่าย หากได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอั นควรด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประชากรทั่วโลก ในปี 2016 เสียชีวิตจาก โรคหัวใจและหลอดเลือด ประมาณ 17.9 ล้านคน (อายุต่ำกว่า 70 ปี) คิดเป็น 37% โรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้ โดยการปรับลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูง โรคอ้วน การไม่ออกกำลังกาย รวมถึงการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้เปิดโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยกันทั้งสิ้ น

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงหากป่วยด้วยโรคดังกล่าวนี้ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ควรรีบรักษาอย่างรีบด่วน

 

ความดันโลหิตสูง – ในทางการแพทย์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อหัวใจ หลอดเลือด สมอง และไต และอาจเกิดโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อีก

ประชากรทั่วโลก จำนวน 1.13 พันล้านคน มีภาวะความดันโลหิตสูง ประชากรจำนวน 2 ใน 3 อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลาง ในปี พ.ศ.2558 ผู้ชายจำนวน 1 ใน 4 และผู้หญิง จำนวน 1 ใน 5 เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

 

สื่อสิ่งพิมพ์และข้อมูล

โรคหัวใจและหลอดเลือด [2]

โรคความดันโลหิตสูง [3]

 

อ้างอิงข้อมูล

  1. www.who.int | cardiovascular diseases
  2. www.who.int | cardiovascular diseases (cvds)
  3. icd.who.int | 10/2016

 

บริษัท สุพรีมฟาร์มาเทค จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ ที่มีการวิจัยและผลิต ที่ทำงานในด้านการแพทย์บูรณาการ ด้านแพทย์ทางเลือก ที่รวมเอาองค์ประกอบของยาอาหารเสริม และ แผนการรักษาที่ควบคู่ ไปกับวิธีการวินิจฉัยและการรักษาแบบทั่วไป

SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : supreme.pharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889