หากคุณจำรหัสผ่านไม่ได้ให้ปล่อยช่องว่างไว้และคุณจะได้รับรหัสใหม่พร้อมกับลิงค์สำหรับเปิดใช้งาน

ไม่ใช่สมาชิก?
ยินดีต้อนรับ!

0
0

บทความ

กระบวนการเผาผลาญอาหาร, ลิพิด
กระบวนการเผาผลาญอาหาร, ลิพิด
Metabolism is a set of chemical reactions that occur in a living organism to sustain life. These processes allow organisms to grow and reproduce, maintain their structures and respond to environmental impacts.....
โรคอัลไซเมอร์
โรคอัลไซเมอร์
โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของระบบประสาท ประมาณ 60-70% ของคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ทั้งหมดมีสาเหตุมาจากการเป็นโรคสมองเสื่อมมาก่อน
โรคพาร์กินสัน
โรคพาร์กินสัน
โรคพาร์กินสันเป็นโรคเรื้อรังทางระบบประสาทที่มีพัฒนาการช้า ซึ่งเกิดจากกระบวนการทำลายระบบประสาทสั่งการนอกจิตใจ ในผู้สูงอายุ
ปรอท, Hg, พิษจากปรอท บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
ปรอท, Hg, พิษจากปรอท บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
ปรอทเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในเปลือกโลกซึ่งสามารถพบได้ในอากาศน้ำและดิน และมักพบในรูปแบบดั้งเดิม (ในรูปของหยดของเหลวบนหิน)....
สารตะกั่ว, Pb พิษจากสารตะกั่ว บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
สารตะกั่ว, Pb พิษจากสารตะกั่ว บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
ตะกั่วเป็นโลหะพิษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งสามารถพบได้ในเปลือกโลก การนำสารตะกั่วมาใช้อย่างแพร่หลายทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย รวมทั้งความเสี่ยงต่อมนุษย์และปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญในหลาย ๆ ส่วนของโลก ประเทศที่ประกอบอุตสาหกรรมเหมืองตะกั่วที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2559....
ทองแดง พิษจากทองแดง บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
ทองแดง พิษจากทองแดง บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
ทองแดงเป็นองค์ประกอบของโปรตีนจำนวนมากในร่างกาย เกือบทั้งหมดของทองแดงในร่างกายจะจับกับโปรตีน ส่วนไอออน ที่ไม่จับกับสิ่งใดเลย (อิสระ) จะมีความเป็นพิษ โดยธรรมชาติแล้ว ทองแดงจะอยู่ในแร่และในน้ำ ....
โครเมียม พิษจากโครเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
โครเมียม พิษจากโครเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
เราสามารถพบโครเมียมไตรวาเลนต์ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ในอาหาร อากาศ น้ำและดิน โครเมียมเฮกซะวาเลนต์มีความ เป็นพิษ โดยจะก่อตัวเป็นโครเมตและไดโครเมตซึ่งจะเกิดในระบบนิเวศเกือบตลอดเวลาอันมีสาเหตุมาจากมลพิษ....
สารหนู พิษจากสารหนู บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
สารหนู พิษจากสารหนู บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
สารหนูเป็นองค์ประกอบของเปลือกโลกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและกระจายอยู่ทั่วไปในอากาศ ในน้ำและในดิน สารหนูที่อยู่ในรูปบบอนินทรีย์จะมีความเป็นพิษสูง ภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสุขภาพของมนุษย์คือการใช้น้ำที่ปนเปื้อนสารหนูมาบริโภค ปรุงอาหารและทำการชลประทานเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นอาหาร ซึ่งจะกลายมาเป็นอาหารของมนุษย์ในท้ายที่สุด ....
แคดเมียม พิษจากแคดเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
แคดเมียม พิษจากแคดเมียม บทบาทของเคอร์คูมินในรูปของสารล้างพิษ
กลไกในการออกฤทธิ์ของเคอร์คูมินเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับลิแกนด์ ซึ่งจะลดปริมาณของโลหะหนักและผลกระทบที่เป็นพิษต่อร่างกายได้....
SUPREME PHARMATECH CO., LTD. SUPREME PHARMATECH CO., LTD. 399/90-95 Moo 13 Kingkaew Rd. Soi 25/1, T. Rachateva, A. Bangplee, Samutprakan 10540, THAILAND E-Mail : mail.suprempharmatech@gmail.com ID Line : supremepharmatech Hotline : 0888 700-007 Tel. +66-2-1307888
Fax +66-2-1307889